Nowości
Nowości »

Rekuperatory basenowe serii MISTRAL BSR

centrale wentylacyjne basenowe

Rekuperatory basenowe serii MISTRAL BSR.

Nazwa Strumień objętości powietrza Spręż dyspozycyjny Sprawność Średnica króćców – wyjście
rekuperator-mistral-bsr-1100-ec_big MISTRAL
BSR 1100 EC
1000 – 1200 m3/h 350 – 450 Pa 74 – 62 % 315 mm
z boku
rekuperator-mistral-bsr-2000-ec_big MISTRAL
BSR 2000 EC
2000 – 2500 m3/h 174 – 430 Pa 72 – 55 % 400 mm
z boku
rekuperator-mistral-bsr-3000-ec_big MISTRAL
BSR 3000 EC
2500 – 3500 m3/h 190 – 590 Pa 72 – 59 % 500 mm
z boku
rekuperator-mistral-bsr-4000-ec_big MISTRAL
BSR 4000 EC
4000 – 4500 m3/h 250 – 385 Pa 68 – 54 % 800 x 400 mm
z boku

Rekuperator MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych o ograniczonym stosowaniu chloru (chlorowanie nie jest podstawowym sposobem uzdatniania wody). Rekuperatory te pokrywają zapotrzebowanie na wymianę powietrza w zakresie od 1100 do 4000 m3/h, a w połączeniu z zewnętrzną kanałową nagrzewnicą wodną dodatkowo realizują funkcję ogrzewania nadmuchowego.

Filtry powietrza

W rekuperatora zastosowano kasety filtracyjne. Kaseta wykonana jest z blachy ocynkowanej i umieszczona w prowadnicach umożliwiających łatwe wyjmowanie z centrali. Standardowo zastosowano tkaniny filtracyjne klasy G4.

Komora mieszania (mistral bsr)

Komora mieszania wyposażona jest w przepustnicę regulacyjną sterowana siłownikiem. Pracą centrali MISTRAL BSR steruje sterownik procesorowy RC4. W menu sterownika ustawia się maksymalny i minimalny poziom wilgotności i w zależności od wskazań higrometru następuje otwarcie lub zamknięcie przepustnicy recyrkulacyjnej. W przypadku otwartej przepustnicy wentylator nawiewny pobiera przez wymiennik ciepła część powietrza świeżego (ok. 10-15%), zaś pozostałą porcję stanowi powietrze recyrkulacyjne, które zawracane jest z wywiewu na nawiew. W przypadku zamkniętej przepustnicy wentylator nawiewny pobiera większość powietrza przez wymiennik ciepła (świeże powietrze zewnętrzne), powietrze recyrkulacyjne stanowi tylko ok. 10-20%.

Zasada działania centrali MISTRAL BSR – cykl podstawowy

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem centrali MISTRAL BSR polega na usunięciu części powietrza wilgotnego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze systemem kanałów transportowane jest do centrali. Wentylator wywiewny wyciąga powietrze z pomieszczenia hali basenowej. Część powietrza poprzez przepustnicę recyrkulacyjną transportowane jest do komory mieszania, a pozostała część po przejściu przez wymiennik krzyżowy i przekazaniu ciepła powietrzu świeżemu zostaje wyrzucona na zewnątrz. Wentylator nawiewny zaciąga powietrze świeże (ogrzewane w wymienniku ciepła), które miesza się z powietrzem recyrkulacyjnym, a następnie jest nawiewane poprzez system kanałów do hali basenowej. Proporcje ilości powietrza świeżego do całości powietrza nawiewanego do hali ustalana jest przepustnicą recyrkulacyjną zamykaną i otwieraną w zależności od wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

basen1

Rozszranianie wymiennika ciepła

Rekuperator MISTRAL BSR przystosowano do współpacy z zewnętrzą kanałową nagrzewnicą elektryczną powietrza świeżego. Stopniowe szronienie wymiennika następuje przy temperaturach powietrza świeżego poniżej -5°C, a zastosowany w centrali procesorowy układ rozmrożeniowy powoduje okresowe załączanie nagrzewnicy elektrycznej. Na czas rozmrażania centrala MISTRAL samoczynnie zmienia wydajność na 1 bieg.

Praca centrali w cyklu rozmrażania z układem recyrkulacyjnym (opcja)

basen2

Zamiast nagrzewnicy elektrycznej rekuperator MISTRAL może być wyposażony w dodatkową przepustnicę rozmrożeniową. W przypadku znacznego oszronienia wymiennika układ mierzący temperaturę nawiewu otworzy dodatkową przepustnicę, wentylator wywiewny tłoczy wtedy większość ciepłego powietrza wywiewanego z pomieszczeń do komory wlotowej centrali. Następuje wówczas intensywne rozmrażanie wymiennika. Po czasie ok. 10 min układ automatycznie powróci do pracy w cyklu podstawowym.

Gruntowy wymiennik ciepła

Jako uzupełnienie układu wentylacyjno-grzewczego w hali basenowej zalecane jest zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła powietrza wlotowego. Wymiennik ten realizuje następujące funkcje:

  • w okresie mrozów zabezpiecza wymiennik centrali przez zamarzaniem (eliminując konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń)
  • w okresie upałów i wysokiej wilgotności powietrza zewnętrznego zapewnia doprowadzenie do hali powietrza o mniejszej wilgotności (osusza powietrze zewnętrzne). Przyczynia się w ten sposób do skuteczniejszego osuszania hali basenowej, eliminując konieczność stosowania dodatkowych osuszaczy.
Website created by MkDes
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Basen Complex   •   Polityka prywatności
Zapytanie ofertowe
Pozycji w zapytaniu: 0
Przejdź do formularza zapytania ›
Zapytanie ofertowe: 0 produktów