Nowości
Nowości »

Centrale basenowe Compisa BDP

Dodałeś produkt lub usługę do schowka zapytania ofertowego.

Schowek pozwala na wysłanie zapytania dotyczącego wszystkich zebranych produktów.

Po skomponowaniu zapytania przejdź do formularza zapytania.

Schowek zapytania ofertowego znajdziesz zawsze na dole ekranu.

Wystąpił błąd!!!

Nie dodano do koszyka zapytania ofertowego.

Wystąpił błąd w działaniu koszyka zapytania ofertowego!!!

Skontaktuj się z administratorem strony.

Zapytaj o produkt

Przeznaczeniem centrali odwilżającej COMPISA BDP jest odwilżanie powietrza w hali basenowej. Proces przebiega przy zastosowaniu pompy ciepła. Ciepło utajone zawarte w powietrzu wyciąganym z hali basenowej kierowane jest na parownik urządzenia, gdzie jest schładzane i osuszane. Następnie na kondensatorze pompy ciepła, ciepło zostaje oddawane do przepływającego powietrza i wody basenowej. Dzięki temu udaje się kontrolować trzy parametry definiujące komfort użytkowania basenu: temperaturę wody, temperaturę powietrza oraz wilgotność powietrza.

Zastosowanie modułu mieszania powietrza z płynnie regulowanymi przepustnicami, pozwala optymalizować działanie urządzenia poprzez domieszanie powietrza zewnętrznego. Stopień otwarcia przepustnic, a tym samym ilość domieszanego powietrza zewnętrznego, jest zawsze wynikiem analizy temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, w funkcji energooszczędności działania urządzenia (sterowanie po wykresie entalpi). Energia powietrza usuwanego wykorzystywana jest do podgrzania powietrza świeżego dzięki zastosowaniu wymiennika krzyżowego.

Urządzenie wyposażono w pełną automatykę z możliwością monitoringu zdalnego przez stronę www.

schemat działania centrali wentylacyjnej basenowej

compisa schemat

Charakterystyka techniczna Model
Model BDP-6 BDP-8 BDP-10 BDP-12 BDP-16 BDP-21 BDP-25 BDP-30
Wydajność odwilżania [l/h](1) 5,9 8,3 11 12,5 17,35 21,95 25,2 31,3
Moc kondensacji do wody [W] 5,219 5,518 5,222 8,604 11,092 13,599 15,262 21,023
Moc kondensacji do powietrza [W] 6,379 6,817 7,504 10,517 13,556 16,622 19,875 25,655
Cał. moc nagrzewania [W](3) 11,598 12,31 13,825 19,121 24,648 30,221 35,137 46,718
Kondenstator wodny
Typ Tytanowy
Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1
Przepły wody [m3/h] 8 8 8 8 10 10 12 12
Spadek ciśnienia m.c.a. 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3
Przyłącza [Φ] 50
Obiegł chłodniczy
Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1
Ilość kompresorów 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ kompresora Rotacyjny
Gaz chłodniczy R-407 C
Ilość [kg] 4 5 9 9 10 18 19 20
Napięcie [V/Ph/H 220/2/50] 380/3/50
Maks. konsumpcja [kW] 3,71 3,66 4,33 5,49 6,81 8,33 10,29 11,56
Maks. natężenie [A] 17,3 7,65 7,02 7,19 11,7 14,9 17,3 20
Wentylator
Typ Odśrodkowy Promieniowy
Przepływ powietrza (4) 1,800 2,800 3,800 4,300 5,500 5,500 7,000 7,000
Ciśnienie dostępne [m.c.a.] (4) 20 20 20 20 20 20 20 20
Maks. konsumpcja [kW] (5) Nawiew 0,25 0,55 1,1 1,1 3,0 3,0 2,8 2,8
Powrót 0,25 0,25 0,55 0,75 1,45 1,45 2,38 2,38
Maks. prąd (5) Nawiew 2,5 5 3,52 3,52 6 2 4,2 4,2
Powrót 2,5 2,5 4,6 5,5 3,2 3,2 5 5
Pozostałe
Odwodnienie Φ [mm] 22 22 22 22 28 28 28 28
Poziom hałasu w 1 M. [dB] 68 68 69 69 70 70 70 71
Waga [kg] 150 182 270 360 448 626 850 1 149
Waga z Freecooling [kg] 234 340 350 450 700 1022 1100 1472
Typ baterii Cu-Ai (lakierowane antykorozyjnie)
Filtry powietrza G4, F5, F8
Opcje
Dogrzewanie powietrza woda-powietrze Moc [W] 22 200 22 200 35 000 35 000 64 000 54 900 2 420 2 830
Temp. powrotna [st.C] 50
Temp. zasilająca [st.C] 70
Przepływ [l/h] 950 950 1 580 1 580 2 420 2 420 2 420 2 830
Przyłącza 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 1″
Strata ciśnienia [m.c.a.] 2,7 2,7 2,3 2,3 1,9 1,9 1,9 3,9
Rekuperator krzyżowy Przepływ powietrza [m3/h] 1 800 1 800 2 800 2 800
Efektywność [%] 50 50 50 50
Zewnętrzny kondensator Wydajność chłodzenia [kW] 7,89 8,74 9,5 13,63 17,84 21,89 25,85 35,15
Przepływ 4 000 4 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 9 000
Typ wentylatora Promieniowy
Zużycie prądu [kW] 1,45 1,45 1,45 1,45 2,37 2,37 2,37 2,37
Prąd maks. [A] 5,5 3,20 3,20 3,20 3,75 3,75 3,75 3,75

1) Dane dla temp. powietrza 280C, 65% HR, wody 240C
2) Kondensacja do powietrza i wody
3) Kondensacja 100% do powietrza
4) Ważne dla obu wentylatorów
5) Jeżeli nie ma modułu free cooling, występie tylko wentylator nawiewny.
6) Inne moce i temperatury wymagają przeliczenia. Na zapytanie
7) Wymiennik powietrze-powietrze, obliczony dla standardowych warunków
8) Wartość zużycia prądu należy dodać do wartości ogólnych centrali

Charakterystyka techniczna Model
Model BDP
35
BDP
44+F
BDP
50+F
BDP
60+F
BDP
82+F
BDP
110+F
BDP
140+F
BDP
160+F
Wydajność odwilżania [l/h](1) 36,6 43,7 53,3 65,6 87,7 112,7 140 163,4
Moc kondensacji do wody [W] 22 210 27 197 32 523 42 135 45 540 51 554 75 322 86 620
Moc kondensacji do powietrza [W] 27 145 33 241 39 751 51 499 55 600 63 010 92 060 105 869
Cał. moc nagrzewania [W](3) 49 355 60 438 72 274 93 634 101 200 114 564 167 382 19 489
Kondenstator wodny
Typ Tytanowy
Ilość 1 2 2 2 2 4 4 4
Przepły wody [m3/h] 12 24 24 24 24 48 48 48
Spadek ciśnienia m.c.a. 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 4,4 5,5 5,5
Przyłącza [Φ] 50 63 63 63 63 90 90 90
Obiegł chłodniczy
Ilość 1 2 2 2 2 2 2 2
Ilość kompresorów 1 2 2 2 2 2 2 2
Typ kompresora Rotacyjny Scroll
Gaz chłodniczy R-407 C
Ilość [kg] 22 36 38 40 50 60 70 80
Napięcie [V/Ph/H 220/2/50] 380/3/50
Maks. konsumpcja [kW] 14,09 2×8,33 2×10,29 2×11,56 2×14,79 2×17,34 2×23,85 2×23,85
Maks. natężenie [A] 23,2 2×14,9 2×17,3 2×20 2×24,3 2×29,2 2×35,7 2×35,7
Wentylator
Typ Promieniowy
Przepływ powietrza (4) 7 000 12 000 12 000 18 000 22 000 22 000 30 000 35 000
Ciśnienie dostępne [m.c.a.] (4) 20 20 20 20 20 20 20 20
Maks. konsumpcja [kW] (5) Nawiew 2,80 5,03 5,03 2×2,8 2×2,8 2×2,8 3×2,8 3×5,03
Powrót 2,38 4,25 4,25 2×2,38 2×2,38 2×2,38 3×4,25 3×7,7
Maks. prąd (5) Nawiew 4,2 7,7 7,7 2×4,2 2×4,2 2×4,2 3×4,2 3×7,7
Powrót 5 7,55 7,55 2×5 2×5 2×5 3×7,55 3×7,55
Pozostałe
Odwodnienie Φ [mm] 28 28 28 28 28 28 28 28
Poziom hałasu w 1 M. [dB] 71 72 72 73 73 74 74 75
Waga [kg] 990
Waga z Freecooling [kg] 1 348 2 087 2 112 2 187 2 280 2 500 3 400 3 700
Typ baterii Cu-Ai (lakierowane antykorozyjnie)
Filtry powietrza G4. F5, F8
Opcje
Dogrzewanie powietrza woda-powietrze Moc [W] 64 200 121 000 121 000 146 000 187 000 220 000 327 000 327 000
Temp. powrotna [st.C] 90
Temp. zasilająca [st.C] 70
Przepływ [l/h] 2 830 5 340 5 340 6 450 8 250 9 720 14 390 14 390
Przyłącza 1″ 1″ 1″ 1%” 1%” 1%” 2″ 2″
Strata ciśnienia [m.c.a.] 3,9 2 2 1 3,3 2 3,5 3,5
Rekuperator krzyżowy Przepływ powietrza [m3/h] 2 800 3 800 3 800 5 500 7 000 7 000 9 000 10 500
Efektywność [%] 50 50 50 55 55 55 55 55
Zewnętrzny kondensator Wydajność chłodzenia [kW] 35,27 43,78 51,69 70,51 71,62 79,88 109,32 134,43
Przepływ 9 000 12 000 12 000 14 000 18 700 25 000 32 000 32 000
Typ wentylatora Promieniowy
Zużycie prądu [kW] 2,37 4,25 4,25 4,25 4,75 4,75 8,5 8,5
Prąd maks. [A] 3,75 7,50 7,50 7,50 10 10 15,5 15,5

1) Dane dla temp. powietrza 280C, 65% HR, wody 240C
2) Kondensacja do powietrza i wody
3) Kondensacja 100% do powietrza
4) Ważne dla obu wentylatorów
5) Jeżeli nie ma modułu free cooling, występie tylko wentylator nawiewny
6) Inne moce i temperatury wymagają przeliczenia. Na zapytanie
7) Wymiennik powietrze-powietrze, obliczony dla standardowych warunków
8) Wartość zużycia prądu należy dodać do wartości ogólnych centrali

Model Wymiary (mm)
Pompa ciepła [mm] Freecooling [mm]
A2 B2 C2 Dl D2 El E2 E3 E4 Al BI Cl Dl FI F2
BDP6 640 1300 1600 640 500 540 790 340 300 1420 740 700 640 210 500
BDP8 640 1300 1600 640 500 540 790 340 300 1420 740 700 640 210 500
BDP10 640 1500 1600 835 600 540 1200 320 350 1670 935 800 835 310 600
BDP12 640 1500 1600 835 600 540 1200 405 350 1670 935 800 835 310 600
Model Wymiary (mm)
Pompa ciepła [mm] Freecooling [mm]
A2 B C D2 D3 El E2 Al B C Dl FI F2
BDP16 1400 1500 2150 670 940 800 1000 1200 1500 2150 640 310 500
BDP21 1400 1500 2150 670 940 800 1000 1200 1500 2150 640 310 500
BDP25 1400 1500 2150 670 940 800 1000 1200 1500 2150 640 310 500
BDP30 1400 1500 2150 770 1040 800 1000 1200 1500 2150 640 310 500
BDP35 1400 1500 2150 770 1040 800 1000 1200 1500 2150 640 310 500
BDP44 1900 1800 2150 970 1240 600 1400 1200 1800 2150 700 310 800
BDP50 1900 1800 2150 970 1240 600 1400 1200 1800 2150 700 310 800
BDP82 2100 2400 2150 1220 1590 600 2000 1600 2400 2150 700 410 800
BDP110 2100 2700 2150 1270 2190 600 2000 1600 2700 2150 700 410 800
BDP140 2200 3000 2400 1480 2440 600 2555 810+1690 3000 2400 700 710 1000

Bardziej szczegółowe dane na zapytanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Basen Complex   •   Polityka prywatności
Zapytanie ofertowe
Pozycji w zapytaniu: 0
Przejdź do formularza zapytania ›
Zapytanie ofertowe: 0 produktów
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
rp-left-pl
logo-opolskie
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo Opolskie Dla Rodziny